Aktualności

Realizujemy wnioski w ramach dotacji rządowej tzw. 400 +

Prowadzimy nabór do żłobka przez cały rok.

Proces rekrutacji zaczyna się od przesłania na nasz adres mailowy wypełnionej „Karty zgłodzenia dziecka do żłobka”.

Zapraszamy do żłobka, który stanie się drugim domem dla Państwa dzieci.