Cennik

Wpisowe

500 zł

jednorazowo

Czesne

od 900 zł

do 1500 zł *

miesięcznie

Wyżywienie

15 zł

dziennie

!

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin opieki

– wówczas indywidualnie ustalamy wysokość czesnego.

Wpisowe

Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w żłobku, pokrywa koszty adaptacji oraz wyprawkę plastyczną na czas uczęszczania do placówki

500 zł

Wyżywienie

Świadczone jest przez firmę cateringową.

Obejmuje 4 posiłki dziennie:

  • śniadanie
  • zupę
  • drugie danie
  • podwieczorek

Dzienny koszt wyżywienia to 15 zł

Adaptacja

Każdemu dziecku przysługuje tydzień adaptacji .

W ramach adaptacji zapewniamy dwugodzinną opiekę przez tydzień przed przyjęciem *

Czesne

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego czesnego, gdy dziecko uczęszcza do żłobka w niepełnym wymiarze godzinowym.  Czesne
od 900 zł do 1500 zł *

*) przed rozpoczęciem adaptacji należy uiścić opłatę wpisową

*) ograniczona pula miejsc w ramach indywidulanych godzin opieki

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności
z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty prosimy wnosić na rachunek:

Santander nr 26 1090 2590 0000 0001 3680 9008

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz ilość dni z wyżywieniem

np. Janek Kowalski – 17 dni